24 października 2019

Terapia manualna

Terapia manualna jest praktyczną częścią medycyny. Zajmuje się ręcznym badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu. Poprzedzona jest wywiadem oraz badaniem palpacyjnym o funkcjonowaniem narządu ruchu. Badanie te odbywa się zarówno w spoczynku jak i podczas ruchów czynnych oraz biernych.Terapeuta ocenia wygląd i konsystencję tkanek miękkich, zakres i jakość ruchu elementów kostnych oraz charakter oporów występujących podczas przemieszczania poszczególnych struktur układu ruchu względem siebie.

Terapię manualną stosujemy w chorobach narządu ruchu przebiegające z bólami, które nie wymagają leczenia chirurgicznego.

Szczególnie dobre efekty stosowania terapii manualnej uzyskuje się w leczeniu zespołów korzeniowych, bólach stawów barkowych i biodrowych, bólach kręgosłupa, oraz w rehabilitacji po urazach.

mgr Robert Tysowski

FIZJOTERAPEUTA
UKOŃCZONE KURSY: 
1. Delikatna mięśniowo-powięziowa fibroliza z wykorzystaniem haków ( crochetage)
2. Osteopatyczna terapia wisceralna
3. Osteopatyczna Terapia Cranio-Sacralna
4. Kinesio Taping  Association Part I i II
5. Terapia Manualna Plaatsman Concept
6. Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model
7. Diagnostyka Funkcjonalna w Chorobach Układu Krążenia i Oddechowego
8. Współczesne Kierunki w Zakresie Protezowania i Aparatowania Kończyn Górnych,Dolnych i Tułowia
9. Podstawy Farmakoterapii dla potrzeb Fizjoterapii

mgr Leszek Szczepaniak

FIZJOTERAPEUTA
UKOŃCZONE KURSY: 
1. Holistyczna Terapia Manualna A. Rakowski I stopnia
2. Terapia Zaburzeń Czynności Systemu Żuchwowo-Gnykowo-Czaszkowego.
3. Terapia Manualma Rakowskiego II stopnia
4. Terapia Manualna Rakowskiego III stopnia
5. Holistyczna Terapia Manualna

MGR Jacek Kowalski

FIZJOTERAPEUTA
UKOŃCZONE KURSY: 

1. Techniki tkanek miękkich moduł I
2. Terapia manualna tkanek miękkich
3. Terapia punktów spustowych
4. Terapia manualna jamy brzusznej
5. Masaż tkanek miękkich
6. Masaż tkanek głębokich
7. Osteopatia strukturalna-techniki manipulacyjne HVLA
8. Osteopatyczna terapia Cranio-Sacralna MODUŁ I
9. Structural Bodywork based on myofascial chains
10. Manual Therapy for Abdominal Viscera
11. Terapia zaburzeń czynnościowych barku